Algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 21 september 2020

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de https://www.ozone-gold.nl website (verder genoemd “service”) gebruikt die wordt beheerd door OZONE GOLD (verder aan gerefereerd als “ons”, “wij ”, “onze ”).

Uw toegang tot en gebruik van onze service en diensten is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de service.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze service en diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot onze service en diensten.

Accounts
Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die juist, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de voorwaarden, wat kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw account op onze service en diensten.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze service en diensten en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze service en diensten is of bij een service van een derde partij.  

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

Intellectueel eigendom
Onze service en diensten en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van OZONE GOLD en zijn licentiegevers.

Links naar andere websites
Onze service en diensten kunnen links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door OZONE GOLD.

OZONE GOLD heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat OZONE GOLD niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.
We raden u ten zeerste aan om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging
We kunnen de toegang tot onze service en diensten onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard na beëindiging zouden moeten overleven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de voorwaarden schendt. 

Bij beëindiging vervalt uw recht om onze service en diensten te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van onze service en diensten. 

Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard na beëindiging zouden moeten overleven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Disclaimer
Uw gebruik van onze service en diensten is op eigen risico. Onze service en diensten  worden geleverd op een “zoals het is ” en “zoals het beschikbaar is” basis. Onze service en diensten worden geleverd zonder enige vorm van garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering. 

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek van Noord Macedonië voor het Ozone Gold betreft en voor het Nederlands recht waar het de distributie via KIC Europe betreft, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en diensten en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hebben met betrekking tot onze service en diensten.

Veranderingen
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we proberen dit ten minste 30 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze service en diensten te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van onze service en diensten.

Contact 
Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.